MARA-THON BW MARSHALL      
 
 
 
 JENNY-LOU MARSHALL TOYSTORY      
 
  
 JENNY-LOU PATRON TOY      
 
 
 

TESOURO DENGO TOYSTORY ITAUNA
 
  
 NOBRE TE DA CAL  Touro Provado PTA = 230,8    
 
 
 
 DENGOSA 6 NOBRE ITAÚNA  365d 6.665 kg    
 
 
 
 DONDOCA CAJU ITAÚNA