OKURA LIKA MURMUR S3J      
 
 
 
 ROMA MURMUR KINGPIN      
 
  
 ROMA MANHATTEN KATE 2       
 
 
 

PUKETAWA KING CONNACHT JG
 
  
 MARSDEN SN MAUMAU      
 
 
 
 PUKERAWA MAU CORONA      
 
 
 
 PUKETAWA BLAKES CORUBA